Begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk?

Door Frances Oreel op 6 augustus 2018

Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan, onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk, in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol. Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen muurvast zitten. De consequenties zijn niet mals: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning. In Zeeland gaat het om zo’n 1.900 leerlingen. PvdA/Groen Links Veere, PvdA Middelburg en PvdA Vlissingen willen dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Orionis Walcheren kan hierin een belangrijke rol spelen. Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de raadsfractie van PvdA de volgende vragen aan het College van Burgemeester en wethouders (B&W):
1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’?
2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren op Walcheren (en in het bijzonder in de gemeente Vlissingen) niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
3. Kunt u aangeven hoeveel FTE, bij Orionis, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Vlissingen door het wegvallen van deze begeleiding?
6. Bent u met PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
7. Is het college bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding? En is de college bereid hierover met de andere Walcherse gemeenten in overleg te gaan?
8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel