Fractievoorzitter

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55
4384 NC Vlissingen

Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met mediation. Verder ben ik lid van een gemeentelijke Bezwarencommissie Sociale Zaken. Mijn hobby’s zijn paardensport, lezen, studeren en wandelen / hardlopen.

In ons verkiezingsprogramma zijn onze doelen opgenomen. Ik noem hier dat in de huidige raadsperiode het minimabeleid in onze gemeente is versoberd ten opzichte van de andere gemeenten op Walcheren. Bij alle kansen die zich voordoen, om hier verbetering in aan te brengen, zal ik mijn uiterste best doen om binnen de raad een meerderheid de krijgen. Een goede uitleg ontbreekt vaak. Daardoor stemmen partijen tegen, terwijl ze eigenlijk wel voor zijn!

Binnen de PvdA ben ik lid van het Ombudsteam Walcheren en zo’n 20 jaar lid van het Zeeuwse 1-mei-comité. Politiek interesseert mij erg, ik ben maatschappelijk betrokken en wil mijn bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Hoe we met elkaar omgaan, daar ligt de basis om tot een beter beleid te komen en om samen goede keuzes te maken. Sleutelwoorden daarbij zijn respectvol, menswaardig, vertrouwen, ondersteunen / hulpvaardig zijn en de dingen interactief benaderen.