Door Frances Oreel op 14 september 2017

Vragen over strandpaviljoen en caisson Badstrand

In de boulevardvisie is het uitgangspunt opgenomen: ‘Het verlevendigen van het badstrand tot een stadstrand’. Hiermee is nog niet vastgesteld dat er van het geldende bestemmingsplan mag worden afgeweken bijvoorbeeld als het gaat om het toestaan van verblijfsrecreatie. GroenLinks, de POV en de PvdA zitten op de lijn dat dagrecreatie op een strand in een stedelijke omgeving prioriteit heeft. In een stedelijke omgeving horen verblijfsvoorzieningen aan de binnenkant van de zeewering. Van toegangs- en gebruiksbeperkingen op het strand kan absoluut geen sprake zijn.

De volgende schriftelijke vragen zijn aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld:

1. Kan op grond van het geldende bestemmingsplan Boulevard het college een vergunning verlenen voor de bouw van beachrooms in het Badcaisson? Graag een toelichting op de onderbouwing van de (te verlenen) vergunning.

2. Momenteel is er een tijdelijk paviljoen geplaatst. Wanneer is hiervoor een vergunning verleend. Heeft die vergunning alleen betrekking op het huidige bouwsel?

3. Wat is de status van de gemeentelijke vergunningen voor het toegewezen plan?

4. Vorige zomer is er een inloop georganiseerd in het tijdelijke paviljoentje van Pier 7, daar zijn de plannen getoond, wat was op dat moment de status van de plannen, onder andere als het gaat om uitgeven van vergunningen en inspraak hierop?

5. Hoe is er met omwonenden en andere direct belanghebbenden zoals ondernemers gecommuniceerd over deze plannen, vergunningverlening? Graag hierbij de periodes aangeven wanneer stukken ter inzage hebben gelegen. Tevens de inloopbijeenkomst in het tijdspad opnemen, alsook de correspondentiemomenten en waarover is gecommuniceerd met omwonenden en / of via openbare berichten.

6. Welke besluiten zijn er door de gemeenteraad genomen en welke besluiten zijn er nog te nemen?

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel