Door Frances Oreel op 2 mei 2016

Vragen over niet doorgaan 40ste De Ruyter Jaarmarkt

Een veertigste ‘De Ruyter Jaarmarkt’ zit er in Vlissingen niet in vanwege het feit dat de gemeente Vlissingen voor het eerst de opruimkosten van afval in rekening gaat brengen. Opmerkelijk genoeg hoeven andere evenementen die kosten niet op te hoesten. De organisatie van de jaarmarkt kan de hoge reinigingskosten niet opbrengen.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe Evenementenbeleid ingegaan. Uitgangspunt is dat aan het nieuwe beleid geen evenementen ten onder mogen gaan. Bij de behandeling van het voorstel is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijke effecten van het nieuwe beleid, gemeentelijke kosten zullen doorberekend worden aan de organisaties die de evenementen organiseren. Het is aan de gemeente om het beleid goed te communiceren en indien nodig in overleg met de organisaties tot een oplossing te komen, zodat de Vlissingse evenementen blijven, in het belang van de economie en de levendigheid van onze stad. Na het bericht in de pers dat de De Ruyter Jaarmarkt niet doorgaat op 6 mei a.s. is aan het college gevraagd, hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er overleg is geweest, wat er op gericht is om de Ruyter jaarmarkt door te laten gaan. Op 25 april jl. heeft een waardevolle SP-avond plaatsgevonden over het MKB. Tijdens de presentaties is nog eens duidelijk geworden hoe belangrijk evenementen zijn voor een stad. Inmiddels is er met verschillende partijen contact geweest en heeft ons veel informatie bereikt.

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA-raadsfractie samen met de POV de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  1. Is er overleg geweest met de organisatoren van de Ruyter jaarmarkt en zo ja, hoe is dat overleg verlopen en is voldoende duidelijk geworden dat de gemeente ook graag ziet dat De Ruyter Jaarmarkt doorgaat?
  2. Er worden verschillende bedragen genoemd, als het gaat om de schatting van de te maken schoonmaakkosten, bedragen als € 2500 en € 3500 zijn genoemd. Welk bedrag is juist en hoe is dit bedrag tot stand gekomen? Graag een specificatie hiervan.
  3. De Jaarmarkt / Braderie gaat niet door als gevolg van hoge kosten waarmee de organisatie zich door de gemeente ziet geconfronteerd. Hoe staan deze (te verwachten) kosten in verhouding met bijvoorbeeld de boulevardmarkt?
  4. Zijn er alternatieven besproken / bedacht voor de te maken kosten, zoals een koppeling (integraal) met het milieubeleid / beleid binnenstad, bijvoorbeeld het project KVO?
  5. De Top 10 evenementen worden vrijgesteld als het gaat om de kosten voor het schoonmaken van terreinen. Welke evenementen zijn voor 2016 aangewezen als Top 10 evenement?

Frances Oreel (fractievoorzitter)

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel