Door op 2 juli 2015

Strandpost Panta Rhei

Vorige week donderdag 25 juni, is de raad openbaar geïnformeerd over de ontvangen brief van Waterschap Scheldestromen. De raad heeft deze brief, gedateerd 23 juni 2015, met als onderwerp ‘Opzeggen privaatrechtelijke vergunning exploitatie Nollestrand en gebruik gedeelten strand eigendom waterschap’, op vrijdag 26 juni ontvangen. Op dinsdag 30 juni hebben wij kennis genomen van een bericht in de PZC over de strandpost, met als kop: ‘Strandwacht Vlissingen moet toren leeghalen.’

Opgemerkt dat de berichtgeving in de PZC niet in te schatten was met de verstrekte informatie van afgelopen donderdag door wethouder Verboom en dat wij de inmiddels toegezegde uitleg van de wethouder hierover afwachten. Wel, los van de uitleg die nog volgt, het volgende. Aangezien feit is dat de strandpost ontruimd is en niet meer functioneert als zodanig. Ook feit is dat er is teruggegaan naar de ‘oude’ situatie van bewaken van de stranden. En aangegeven wordt dat de veiligheid blijft gegarandeerd.

Hoe kan worden gesteld dat de veiligheid blijft gegarandeerd, even optimaal alleen dan beneden en niet meer boven? Het bovenaanzicht, is een beter, overzichtelijker toezicht. Gesteld kan worden dat betere middelen beschikbaar zijn, maar daar wordt geen gebruik meer van gemaakt. Als zich nu een ongeluk voordoet op het strand, kan de terechte vraag gesteld worden, wat als de strandpost wel was bemand. Is het college zich hiervan bewust?

Is het college het met de PvdA-fractie eens, dat de gemeente een zorgplicht heeft naar haar burgers en gasten op het strand als het gaat om de veiligheid? En deelt het college de mening dat zakelijke conflicten zich niet lenen om over de rug van de burgers en gasten uit te spelen?

Is het college bereid op per omgaande de strandpost weer in gebruik te nemen, teneinde te voorkomen dat de hiervoor mogelijk te stellen vraag zich voor zal doen, als zich een ongeluk voordoet? Voor de duidelijkheid: de vraag hadden we dit kunnen voorkomen als de strandpost nog in gebruik was geweest?

Antwoord van burgemeester en wethouders
“De veiligheid is niet in het geding. Er worden geen conflicten over de rug van burgers en gasten uitgespeeld. De strandbewaking is niet afhankelijk van de beschikbaarheid van een toren. Het zijn de strandwachten die de veiligheid bewaken. De waardering wordt dan ook uitgesproken voor hun inzet en betrokkenheid.Verdere beantwoording van de vragen vindt plaats in het besloten gedeelte van de vergadering.”