Cultuur

Kunst en cultuur vormen een waarde op zich: ze dragen bij aan een aangenaam woonklimaat, een aantrekkelijke stad of dorp voor toeristen en dragen zo bij aan een gezonde economie.

De PvdA wil in Vlissingen:
– De bestaande culturele voorzieningen, zoals poppodium De Piek, het MuZEEum en de festivals, behouden.
– Voldoende faciliteiten en ondersteuning van alle vormen van amateurkunst.
– Subsidies en faciliteiten daarvoor doelgericht inzetten, zodat het totale programma zich positief kan ontwikkelen.
– Dat er een adviesgroep wordt gevormd van Vlissingse deskundigen (zoals van het MuZEEum, De Cultuurwerf, het gemeentearchief, Film by the Sea, Bevrijdingsfestival, enz) die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het kunst– en cultuurbeleid.
– Monumenten (onder en boven de grond) zien als onderdeel van de leefomgeving.
– De documentatie en informatie met betrekking tot monumentenzorg en archeologie samen te voegen met het gemeentearchief en voor alle andere taken de bestaande Walcherse samenwerking verder uit te bouwen.