Door Frances Oreel op 21 augustus 2015

Ook de PvdA pleit voor drie wethouders in Vlissingen

De PvdA-fractie in Vlissingen is in de basis voor vier wethouders maar ziet voor nu drie Vlissingse wethouders zitten. Volgens de politieke partij bespaart de noodlijdende gemeente veel geld door met een wethouder minder door te gaan. De PvdA reageert daarmee op het terugtreden van D66-wethouder Dick Verboom.

De PvdA verwoordt: “De financiële positie van de gemeente is zorgelijk. Met een wethouder minder kunnen we veel kosten besparen. De gemeente Vlissingen heeft een aanvraag ingediend om de artikel 12-status te krijgen. Vlissingen zit in een bijzondere situatie van financiële aard, dat vraagt om bijzondere maatregelen.”

Verder is de PvdA van mening dat op zijn minst hierover een openbaar debat gevoerd zou moeten worden. Als we alle ingezette bezuinigingen beschouwen en de wijze waarop keuzes zijn gemaakt, dan zou het dit college sieren als zij naar haar eigen positie kijkt en de mogelijkheid voorlopig met drie verder te gaan, serieus overweegt.

Verder wijst de Pvda naar het verkiezingsprogramma van D66: “D66 pleit zelf voor drie wethouders. Dit is een mooie kans voor D66 om die verkiezingsbelofte in te lossen.”

Tot slot kan de PvdA zich niet aan de indruk onttrekken dat er meer stemmen opgaan om voorlopig geen vierde wethouder te benoemen. Wij noemen het ‘solidariteit in bezuinigingen’.

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel