Door Ronald den Broeder op 5 februari 2015

Twee vacatures

Het afdelingsbestuur bestaat uit 4 personen. Het bestuur zoekt aanvulling met tenminste 2 functies: webmaster en commissielid voor de Commissie Intern. Hieronder de profielen voor deze functies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@pvdavlissingen.nl .

Vacature webmaster
De website is het centrale informatiepunt van de afdeling. Het biedt de mogelijkheid snel informatie te verschaffen aan leden, pers en alle geïnteresseerden over alles wat zich in de afdeling en de fractie afspeelt. De Facebookpagina vervult een gelijksoortige rol in compacte vorm. Het afdelingsbestuur zoekt voor onze afdeling Vlissingen een webmaster (m/v).

Plaats in de organisatie
De webmaster is tevens lid van het afdelingsbestuur, maar speciaal belast met het beheren en onderhouden van de website en de Facebookpagina van de afdeling. De webmaster is de spil in de communicatie die via internet verloopt, m.u.v. de (centrale) PvdA mailservice aan de leden.

Taakinhoud
De webmaster beheert, onderhoudt en, indien nodig, ontwerpt de website en de Facebookpagina van de afdeling door het plaatsen van stukken en artikelen die hij/zij vanuit het bestuur of de fractie aangeleverd krijgt. Is in staat ook zelf, in opdracht of onder verantwoordelijkheid van het bestuur of de fractie, (korte) redactionele stukken te schrijven.

Kennis en vaardigheden
De webmaster is bedreven in het werken met tekst- en beeldbewerkingsprogramma’s. Enige creativiteit is hierbij gewenst. Hij/zij heeft gevoel en belangstelling voor politiek, journalistiek en communicatie. Hij/zij heeft een goede taalvaardigheid en beheersing van het Nederlands.

Overige gegevens
De webmaster beschikt over een computer met internetaansluiting. De tijdsbesteding vraagt circa 2 uur per week om de site en de Facebookpagina up-to-date te houden. Dit kan variëren per periode of bijzondere gelegenheden als verkiezingscampagne. De webmaster werkt zelfstandig vanuit huis. Het betreft een vrijwilligersfunctie, behoudens vergoeding van onkosten voor bijzondere uitgaven. De webmaster neemt als bestuurslid deel aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen en heeft daarin zijn/haar vakinhoudelijke inbreng.

Informatie en aanmelding bij
Leden die belangstelling hebben voor deze functie kunnen reageren via Ronald den Broeder, secretaris. 0118-419748, secretaris@pvdavlissingen.nl.

Vacature lid Commissie Intern
De PvdA is een politieke partij, maar ook een vereniging waar leden zich thuis moeten voelen. De Commissie Intern speelt daarin een centrale rol. De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur en is op zoek naar een nieuw lid. Het afdelingsbestuur zoekt voor de Commissie Intern een commissielid (m/v).

Plaats in de organisatie
De Commissie intern is speciaal belast met ledenbehoud, communicatie tussen de leden en organisatie van verenigingsactiviteiten. De commissie bestaat uit enkele bestuurs- en commissieleden. Zij werkt onder eindverantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

Taakinhoud
Het commissielid werkt in een klein team en is vooral bezig met organisatie en ledencontact. Organiseert met andere commissieleden enkele avonden of middagen per jaar met activiteiten. Deze zijn vooral gericht op ontmoeting, ontspanning en contacten, buiten de dagelijkse politieke praktijk, in verenigingsverband. Ook bezoek aan leden, bijv. op 1 mei of jubilea, behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast de organisatie van (interne) gespreksgroepen met leden over (politieke) onderwerpen.

Vaardigheden
Het commissielid heeft organisatievermogen, belangstelling voor de leden en alles wat er binnen de afdeling gebeurt. Kan in een klein team werken en makkelijk contacten leggen. Staat open voor samenwerking en heeft oog en oor voor wat de leden wensen.

Overige gegevens
Het commissielid beschikt over een computer met internetaansluiting. De tijdsbesteding is circa 4 avonden of middagen in teamverband voor overleg en organisatie en 4 avonden of middagen voor de ledenactiviteiten zelf.

Informatie en aanmelding
Leden die belangstelling hebben voor deze functie kunnen reageren naar via Ronald den Broeder, secretaris. 0118-419748, secretaris@pvdavlissingen.nl.