Treinen moeten op tijd rijden

13 januari 2018

De PvdA is teleurgesteld in de lage punctualiteit op het Zeeuwse spoor. Uit onderzoek van ProRail blijkt dat de treinen bij station Vlissingen met 85,3% het minste op tijd reden van heel Nederland in 2017:
1. Een ander onderzoek van spoormonitor wijst station Kruiningen-Yerseke aan als een station waar de trein niet vaak op tijd rijdt.
2. Ook andere Zeeuwse stations scoren ver onder het landelijk gemiddelde.

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren samen met vele partijen ingespannen om het Zeeuwse spoor te verbeteren. Bijvoorbeeld door betere aansluitingen met trein, bus en de Westerschelde Ferry. En door de komst van de nieuwe spitstrein. Het is een verkeerd signaal dat de Zeeuwse trein een lage stiptheid heeft van aankomst en vertrek.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van de lage punctualiteit op het treinstation van Vlissingen en elders op het Zeeuwse spoor? Zo ja, wat vinden Gedeputeerde Staten hiervan?

2. Welke gevolgen heeft de lage punctualiteit voor de reizigers op het gebied van overstappen op andere treinen, bussen en de Westerschelde Ferry? Is bij u bekend dat reizigers door de lage punctualiteit hun aansluiting(en) missen?

3. IJveren Gedeputeerde Staten nog steeds voor een betere aansluiting / overstap dan de drie minuten overstaptijd van de Zeeuwse Lijn in Roosendaal naar en van de treinverbinding naar Breda en Den Bosch?

4. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat actie richting NS / ProRail nodig is om de punctualiteit te verbeteren? Zo ja, welke acties zijn Gedeputeerde Staten bereid om te nemen en op welke termijn?

Antwoorden Statenvragen punctualiteit Zeeuwse lijn (13-01-2018)