Door op 11 oktober 2016

Kustbebouwing

Vlissingen heeft een aantal typische kenmerken: arbeidersstad, Michiel de Ruyter, Artikel-12 en natuurlijk de ‘gouden rand’. Dit Vlissingse kustlandschap trekt jaarlijks duizenden toeristen. Het is dus niet verwonderlijk dat dit gebied aantrekkelijk is voor ondernemers in de verblijfsrecreatie, die er willen bouwen. Maar hoever moeten we hierin meegaan? Ik geef toe dat Vlissingen niet optimaal gebruik maakt van haar toeristisch/recreatieve kracht. Vlissingen blijft ver achter in vergelijking tot de gemeente Veere. Maar gemeente Veere heeft dan ook 32 kilometer strand en wij 2 kilometer.

Onderscheidend
In plaats van aan de kust te bouwen, kan Vlissingen juist onderscheidend zijn met een natuurlijk landschap zonder bebouwing. Dit draagt in sterke mate bij aan de belevingswaarde van het kustlandschap. Rust, ruimte en ongereptheid maken een bezoek aan de kust juist bijzonder. Zeker wanneer bestaande (verouderde) verblijfsrecreatie wordt ge-upgrade, zodat deze kwalitatief beter aansluit bij de vraag.