Door Ronald den Broeder op 4 mei 2017

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het afdelingsbestuur maakt bekend dat leden zich vanaf 5 mei tot en met 1 september 2017 kunnen aanmelden als kandidaat voor plaatsing op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voor de gemeente Vlissingen.

De aanmelding kan bij de afdelingssecretaris per e-mail: secretaris@pvdavlissingen.nl

De aanmelding dient te bevatten:

* Naam en adres van de kandidaat.
* E-mailadres en telefoonnummer.
* Een motivatie waarom de kandidaat zich geschikt acht.
* Een CV met daarin opgenomen opleiding(en), werkervaring (betaald of vrijwilligerswerk), functies binnen of buiten de partij, hobby’s of overige relevante vaardigheden.

De minimum voorwaarden voor aanmelding zijn:

* Lid van de Partij van de Arbeid.
* Geen contributieachterstand.
* 18 jaar of ouder.
* Woonachtig in Vlissingen of de bereidheid zich bij plaatsing op de lijst in Vlissingen te vestigen.

Na ontvangst van de aanmelding krijgt de kandidaat een bevestiging met verdere informatie over de procedure.

Verdere informatie en de profielschetsen voor de functie van raadslid kunnen verkregen worden bij de secretaris op bovenstaand e-mailadres of via telefoonnummer 0118-419748.

Leden kunnen ook andere leden of personen die zij geschikt achten aanmelden of aanbevelen. In dat geval krijgt de betreffende persoon eerst een ontvangstbevestiging.