Werk

Meedoen in de samenleving staat voor de PvdA Vlissingen voorop. Daarvoor is het hebben van een baan een belangrijke voorwaarde. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk. Als dat niet mogelijk is zorgt de gemeente voor mogelijkheden om op een fatsoenlijke manier mee te doen.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er voor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke contracten en er steeds meer ZZP-ers zijn. Onze uitgangspunten zijn, ook voor hen, goed werk en fatsoenlijke betaling. Werkgevers hebben belang bij een stad met voldoende voorzieningen voor hun werknemers.

De PvdA wil voor Vlissingen:
– Een vestigingsklimaat waarin ondernemers en bedrijven kunnen participeren en voldoende ruimte krijgen om zich als onderneming maatschappelijk te profileren.
– Dat de gemeente overlegt met de ondernemingen over de mate en de vorm van maatschappelijke betrokkenheid.
– Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door:
1. Zelf minstens 5 % van het personeels-bestand te laten bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Bij het inhuren van tijdelijk personeel (zoals ZZP-ers) geen schijn-constructies toestaat, hierover afspraken maakt met gesubsidieerde en aanbestedende organisaties, en met bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen. En hierbij tevens toeziet op het toepassen van cao’s en de Wet Arbeid Vreemdelingen.
3. Zich in te zetten om binnen de plaatselijke ondernemingen en instellingen voldoende beschutte werk-plekken te laten creëren om een zo breed mogelijk aanbod te laten ontstaan.
4. Zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Aan de slag met parttime ondernemen’ voor mensen met een bijstandsuitkering.
5. Vrijwilligerswerk waardeert als een vorm van participatie.
– Dat de gemeente jongeren aan zich wil binden en zich extra inzet om jeugdwerk-loosheid tegen te gaan, o.a. door het voortouw te nemen bij het realiseren van voldoende leer- en stageplaatsen op alle niveaus.
– Grensoverschrijdende samenwerking met Havenbedrijf Gent. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Vlissingen-Oost.