Vrijwilligers

Mensen die zich die zich vrijwillig inzetten, hetzij als mantelzorger dan wel binnen een vereniging of instelling, verdienen niet alleen waardering maar ook steun vanuit de gemeente. Vrijwilligerswerk is geen gratis alternatief voor publieke diensten.

De PvdA wil voor Vlissingen:
– Een duidelijke scheiding tussen werk en vrijwilligerswerk.
– Centraal geregelde begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
– De mate van begeleiding en ondersteuning niet afhankelijk laten zijn van de grote van een organisatie (kleine organisaties en individuen zijn kwetsbaarder).
– Behoud van de Mantelzorgwaardering en tevens gelijkgesteld aan die van de andere Walcherse gemeenten.