Veiligheid

Binnen de regio en de stad onderscheiden wij verschillende uitvoerende organisaties. Op regionaal niveau is er de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de fysieke veiligheid van bewoner en toerist. Door sterker in te zetten op wijk- en gebiedsgericht werken zal de veiligheid in de buurt en om het huis verbeteren.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Meer aandacht voor de inbreng en inzet van vrijwilligers bij brandweer, enz.
– Meer aandacht voor de maritieme veiligheid in het bijzonder scheepvaart en veiligheid van het milieu.
– Centrale plaatsen aanwijzen voor het afsteken van vuurwerk met oud en nieuwjaar.
– In samenspraak met de regio gemeenten deel te nemen aan het landelijk experiment voor het gereguleerd kweken van wiet. De drugsoverlast door straathandel, zoals in de Aagje Dekenstraat, moet verdwijnen.
– Een verbetering van de functie en positie van de wijkagent.