Sport

Sport verbroedert en verbindt.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede en veilige faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport.
– Bevorderen dat kinderen van niet-draagkrachtige ouders deel kunnen nemen aan sportactiviteiten.
– Dat bij overdracht van het onderhoud aan sportverenigingen goede ondersteuning en begeleiding vanuit de gemeente beschikbaar is.
– Eigenaren en huurders van sport-complexen vrijstellen van OZB-eigenaren.