Schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een maatschappelijk isolement. Mensen met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat kinderen opgroeien in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen met sport, schoolreis, cultuur, verjaardagen, enz. Toegang tot de schuldhulpverlening moet worden vereenvoudigd. Betreffende organisaties moeten zich proactief inzetten voor de burgers. Denken in en zoeken naar mogelijkheden, dat moet het beleid worden!

De PvdA wil in Vlissingen:
– Een ruimhartig armoedebeleid, afgestemd met Middelburg en Veere.
– Dat er in het armoedebeleid specifieke maatregelen zijn voor kinderen in armoede.
– De door de 2e Kamer beschikbaar gestelde budgetten ook gaan gebruiken voor de kindpakketten.
– Dat in onze gemeente de voedsel- en kledingbanken ruimhartig worden ondersteund en er alles wordt gedaan om deze tenslotte overbodig te maken.
– Dat schuldproblematiek, waar nodig, in samenhang met eventuele andere problematiek wordt bezien.
– Alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het keurmerk bewind voering.