Ruimte

De ruimtelijke vormgeving en de inrichting van de openbare ruimte moet passen bij het karakter van de stad of het dorp. Dat karakter wordt bepaald door de bewoners zelf en hun woon/werk situatie, door bedrijven en winkels en door toeristen die Vlissingen bezoeken. Allemaal hebben ze behoefte aan een passende infrastructuur.

De PvdA wil voor Vlissingen:
– Dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op renovatie, restauratie en hergebruik.
– Dat monumentenpanden altijd een gebruiksfunctie hebben in de stad.
– Dat de infrastructuur van de gemeente, in samenspraak met bedrijven, bruikbaar, veilig en zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt.