Onderwijs

Volledig toegankelijk onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Voor zijn kwaliteit is het onderwijs afhankelijk van 3 pijlers: de ouders, de school en de omgeving.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Dat de gemeente ervoor zorgt dat alle scholen veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk zijn, ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
– Dat er ruimte komt voor cultuureducatie, zowel binnen als buiten het onderwijs.
– In samenwerking met andere betrokken gemeenten en instellingen zorg dragen voor voldoende en goede aanvullende faciliteiten voor het onderwijs (van speelzaal tot Zeevaartschool), zoals sportvoorzieningen, huisvesting en uitgaansmogelijkheden.
– Het nautisch onderwijs behouden blijft voor Vlissingen als maritieme stad.
– Laaggeletterdheid bestrijden en initiatieven steunen zoals die van Stichting Dunya en het Taalhuis.
– Dat kinderen met taalachterstand bij aanvang basisschool geholpen worden met bijvoorbeeld de voorschool, de verlengde schooldag, de zomer- of weekendschool.