Jeugdzorg

Jeugdzorg is een nieuwe taak van de gemeente. Uitgangspunt moet een positief jeugdbeleid zijn, waarin uitgegaan wordt van versterking van de eigen mogelijkheden van ouders en kinderen. Bij de aanpak van jongeren in probleem-situaties en/of met probleemgedrag staat hun toekomst altijd centraal. Probleemgedrag wordt vooral via preventie aangepakt, niet alleen via repressie.

De PvdA wil voor Vlissingen:
– Samenwerking van de gemeente met verloskundigen/kraamzorg, consultatie-bureaus en scholen, wat cruciaal is voor adequate vroege signalering.
– Voldoende expertise in de wijkteams op het gebied van (signalering van) kindermishandeling, jeugd-GGZ, alcohol en drugs-gebruik onder jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking.
– Ouders en kinderen zelf betrekken bij alle onderdelen van het beleid. Een van de taken waarvoor een ‘Jeugdraad’ wordt opgericht, zoals al eerder door de PvdA is voorgesteld.
– Dat jongeren die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18e verjaardag niet in de steek gelaten worden, maar dat er vanaf hun 17e met hen wordt samengewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23ste verjaardag.