Detailhandel

Kwalitatief goede en aantrekkelijke winkel-gebieden, met voldoende diversiteit in het aanbod, dragen bij aan een prettige leefomgeving.

De PvdA wil in Vlissingen:
– Werken aan het terugdringen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak.
– Het winkelbestand in de binnenstad verdichten om het compacter en aantrekkelijker te maken.
– Dat er weer ruimte komt voor spontane initiatieven waarmee de mogelijkheden worden gecreëerd om gezamenlijk te zorgen voor een aantrekkelijke stad.
– De lokale overheid moet beter samenwerken met ondernemers. Speerpunt daarin is de problematiek van kleine ondernemers.