Door op 30 september 2014

Zomernota is een agenda voor afbraak

Laat ik starten met positieve punten van de Zomernota en het proces eromheen. We zijn blij dat het huidige college en coalitie de urgentie heeft aangevoeld en gezien heeft dat ingrijpen noodzakelijk is. We zijn ook blij dat dit college en coalitie direct hulp van buitenaf heeft gevraagd om een onafhankelijke scan uit te laten voeren. Dit siert dit college en de coalitie. We begrijpen dat het college bezuinigingen wil doorvoeren en dat de stad hierdoor versobert. Ook hebben we respect voor de wil tot het maken van keuzes, iets wat in deze situatie zeker noodzakelijk is. Op het proces van de Zomernota valt veel af te dingen, echter de wil van dit college om met de betrokkenen in contact te treden en in discussieavonden informatie op te halen vinden we een goede richting en daarvoor complimenteren we dit college.

Visie op keuzes
Waar we minder over te spreken zijn, zijn de keuzes die dit college en coalitie in deze Zomernota maakt. We zien dat het college een richting op wil gaan waarbij er zonder nuance wordt gesneden in de samenhang van deze stad. Onze identiteit wordt van ons afgepakt. We zijn namelijk een sociale, sportieve festival stad aan zee! De keuzes van het college houden in: Het onmogelijk maken van een Bevrijdingsfestival in zijn huidige vorm, het verhogen van de tarieven voor sport en daarmee het verhogen van de contributies, het stoppen van Onderstroom, sluiten van de Piek, de muziekschool en het blijvend stoppen van de Zomerschool. En of dat nog niet genoeg is, voor ons ligt een bezuinigen op minimabeleid door meer taken uit te voeren voor hetzelfde geld. Het college noemt dit “sociaal en sterk zonder te bezuiniging op dit minimabeleid”. Voor het stadhuis staan geen honderden betogers om het minimabeleid te verdedigen, dat moeten wij doen. De raad en het college! Naast deze kaalslag en versobering vraagt dit college aan de Vlissingers om twee keer zoveel rioolbelasting te gaan betalen zonder in onze ogen goede onderbouwing. We vinden dit als PvdA onverantwoorde keuzes en slecht voor de gemeente en haar inwoners. De afgelopen maanden roept iedere partij om het hardst dat er bezuinigd moet worden, de ene partij nog flinker dan de andere. Geen verrassing dat ook wij vinden dat er bezuinigd moet worden maar niet op deze manier! Alles wegsnijden wat waarde heeft is geen duurzame lange termijn oplossing. Lasten verdubbelen, voorzieningen halveren dat lijkt de uitkomst van deze nota.

Hoe dan wel?
Langs de zijlijn roepen dat er teveel bezuinigd wordt is eenvoudig en daarom zouden wij andere keuzes maken. Ons advies aan dit college: Doe recht aan integrale leefbaarheid, bezuinig gespreid met een zelfde resultaat, gespreid door juist alle posten te betrekken. Sport en cultuur maar ook straten en pleinen, groenvoorziening en natuurlijk het rioolonderhoud kritisch bekijken! Niet alleen op mensen maar ook op stenen bezuinigen. Voer grootschalig onderhoud later uit. Doe het, maar iets later, zoals we in de crisis ook thuis gedaan hebben. Een paar jaar langer doorrijden met de auto, iets minder ver op vakantie, wellicht een jaar geen vakantie. Maar wel blijven rijden en wel op vakantie gaan. Ga geen nieuwe rotondes bouwen, vervang die straat nu nog even niet, verfraai de boulevard op de kop later. Dat is verantwoord bezuinigen daarmee laten we als raad 4 jaar een stad achter die nog de moeite waard is en niet alleen een berg mooie stenen. Een stad waar mariniers zich willen vestigen, waar inwoners trots op zijn en waar voor iedereen iets te beleven valt. Als raad nemen wij deze keuzes, als raad kunnen wij kiezen voor verdubbelen van rioolheffing en afbreken van voorzieningen. Als raad worden wij over 4 jaar aangesproken op de keuzes die wij NU vanavond maken. Wij vinden de voorliggende keuzes onverstandig en roepen op om de Zomernota af te wijzen. Daarnaast vragen we het college en de coalitie zo snel mogelijk hulp van buitenaf in te roepen om een artikel 12-status te onderzoeken en daarbij de bezuinigingen breder te trekken en meer activiteiten van de gemeente te onderzoeken en de pijn eerlijk te delen tussen mensen en stenen. Als het college deze kant opgaat, kan het zeker op onze steun rekenen en blijft Vlissingen een interessante sociale en mooie gemeente om in te wonen en te zijn!

Barend de Lange (fractievoorzitter)