17 maart 2014

Werken aan het Scheldekwartier

Bestuur en ambtelijke organisatie dienen doordrongen te zijn van het feit dat de financiële last van het Scheldekwartier een zware wissel trekt op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Zodoende is de ontwikkeling van dit gebied ‘de prioriteit der prioriteiten’. Dit noodzaakt tot eendrachtig, actief en vasthoudend beleid. Woningbouw wordt geconcentreerd op het Scheldekwartier. Alle plannen voor woningbouw elders in Vlissingen die de ontwikkeling van het Scheldekwartier in de weg kunnen zitten worden ‘bevroren’.

De verlenging van de Aagje Dekenstraat naar de Koningsweg (‘Zeeallee’) dient vóór de zomer van 2015 een feit te zijn, op financieel sobere wijze, volgens het oorspronkelijke tracé. De gemeente ondersteunt sociale woningbouw op het ‘achterliggende’ Scheldeterrein ter vervanging van woningen die elders verdwijnen. De omgeving van Dokhaven en Koningsweg passen perfect in de Vlissingse speerpunten ‘maritieme stad’ en ‘grote kansen voor het toerisme’. Het bezit van tweede woningen is in dit gebied toegestaan. Het gemeentebestuur neemt alsnog contact op met bedrijven en organisaties die in de afgelopen jaren interesse hebben getoond in de mogelijkheden van het Scheldekwartier. Privaat-publieke samenwerking wordt nagestreefd en bevorderd. Zolang grote delen van het voormalig Scheldeterrein geen definitieve bestemming hebben gekregen dient het gebied beschikbaar te zijn voor burgerinitiatieven. Dat betekent dat het vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat er gelegenheid is voor uiteenlopende activiteiten.

Dag 2