Door op 14 juni 2017

Vragen over wekenlange sluiting bibliotheek

Met belangstelling hebben we kennis genomen van het persbericht dat het college besloten heeft per 1 juli 2017 de bibliotheekvoorziening te laten exploiteren door de ZB | Planbureau. Over de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst heeft de Vlissingse PvdA-raadsfractie de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders:

1. Hoe wordt het onderhouden van de actuele boekencollectie op scholen vormgegeven?
2. Hoeveel ondersteuning krijgen scholen bij de educatieve dienstverlening. Graag inzicht in het aantal uren ondersteuning dat een school nu ontvangt en het aantal uren straks. Veranderd de inhoud van de ondersteuning?
3. Veranderd er iets in de wijze waarop de activiteiten op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid en mediawijsheid worden gefaciliteerd?
4. Valt er meer te zeggen over het uitleenpunt Oost-Souburg? Waar gaat dat plaatsvinden en wat betekent dat voor het lenend publiek?
5. Bibliotheek heeft ook de functie van het kunnen zoeken tussen boeken die op de locatie aanwezig zijn. De collectie aan ’t Spui kent een collectie met ca. 100.000 titels. Hoe groot zal die collectie in CineCity zijn?
6. Waarom is de bibliotheek voor de verhuizing gedurende 8 weken (schoolvakantie) gesloten? Is die periode te bekorten tot bijvoorbeeld 3 weken?

Antwoorden op vragen over bibliotheek (14-06-2017)