Door Frances Oreel op 29 maart 2017

Vragen over sluiting Kringloopwinkel Orionis

De PvdA heeft de volgende vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld naar aanleiding van het bericht in de PZC van dinsdag 28 maart jongstleden dat de Kringloopwinkel van Orionis dicht gaat:

  1. De gemeenteraden zijn op 22 februari jongstleden tijdens de themabijeenkomst geïnformeerd over het doorlichten van alle verschillende bedrijfsonderdelen van Orionis. De Kringloopwinkel sprong daar, bij het tonen van een eerste inventarisatie, niet in het bijzonder uit. Hoe kan zo snel, ruim een maand later, dat het besluit tot sluiting van de Kringloopwinkel valt?
  2. Wanneer is het ‘sluitingsvoorstel van de Kringloopwinkel’ voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR)? Hoe luidt het advies van de OR? Heeft de OR instemmingsrecht? En hoe reageren de vakbonden op de sluiting?
  3. De herplaatsing van medewerkers, van een buitenpost naar binnen is al een grote stap, zeker voor de doelgroep WSW. Welke maatregelen zijn genomen om dit goed te laten verlopen. Uitgaande van de actuele stand van zaken op 22 februari jongstleden, de themabijeenkomst, is een ‘sociaal plan’ voor de medewerkers van de Kringloopwinkel opgesteld. Kortom: Hoe is er met de verschillende personele aspecten rekening gehouden, in deze relatief korte tijd en rekening houdend met de doelgroep?
  4. Graag een verduidelijking over het niet rendabel zijn van de kringloopwinkel. Uitgaande van het gegeven dat tweedehands spullen meestal gratis worden verstrekt, inboedels worden opgehaald en de personeelskosten zijn niet te vergelijken met de vrije markt. Waar zit het ‘niet rendabel’ zijn van de Kringloopwinkel vooral? Graag een goed inzicht geven.
  5. De verkoop kan mogelijk teruggelopen zijn. Als dat zo is, is hiervoor dan een reden te geven of zijn er meerdere redenen aan te geven. Bijvoorbeeld de openingstijden, sinds ongeveer 1 jaar is de Kringloopwinkel op zaterdag niet meer open. Is er een verband met de verkoopcijfers. Zo ja, is er gekeken om weer een zaterdagopenstelling in te voeren?
  6. Wat betekent de sluiting voor de schildersopleiding die ook bij de Kringloopwinkel is gevestigd en voor de ‘kijkdagen gestolen fietsen’? Zijn er meer gevolgen door de sluiting van de Kringloopwinkel?

Fractievoorzitter Frances Oreel

Antwoorden op raadsvragen Kringloopwinkel (30-03-2017)

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel