Door Frances Oreel op 11 januari 2017

Vragen over financiering RUD

De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over de financiële systematiek van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland zoals deze staat in het raadsvoorstel dat tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 26 januari 2017 zal worden behandeld:

  1. Vlissingen heeft alleen haar basistaken ingebracht bij de RUD. Hoe is deze financiële afweging gemaakt en is de gemeenteraad daar over geïnformeerd / gevraagd te besluiten om alle taken bij de RUD in te brengen?
  2. Uitgangspunt is één Zeeuws kwaliteitsniveau. Wordt dit (al) doorgetrokken naar de eigen organisatie, betreffende de taken die niet bij de RUD zijn ingebracht?
  3. Zijn er, mede in het verlengde van de vorige vraag, extra kosten te voorzien waaraan de eigen organisatie zal moeten voldoen voor de toekomst om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen?
  4. Is er een nieuwe afweging gemaakt met de voorgenomen nieuwe financiële systematiek? Hoe ziet deze er uit, naar kosten eigen organisatie van milieu- en veiligheidstaken die niet bij de RUD zijn ingebracht t.o. kosten RUD voor de basistaken en het antwoord op vraag 3?
  5. Hoe is de samenwerking met de gemeenten – Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland – geregeld?
Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel