Door Frances Oreel op 8 februari 2017

Vraag over kwetsbare groep cliënten

Aan de oproep van GL, POV en PvdA aan het adres van B&W om af te zien van het kort geding is helaas geen gehoor gegeven. Redelijkheid en billijkheid moesten het afleggen tegen het halen van het vermeende eigen gelijk. Ten koste van wie?

Naar aanleiding van het artikel vandaag in de PZC met als kop: ‘Vlissingen moet praten met Zeeuwse Gronden’ en de reactie van GL, POV en PvdA op maandag 6 februari jongstleden en uw antwoord daarop van dinsdag 7 februari jongstleden hebben wij de volgende vraag aan het college van B&W:

U heeft aangegeven dat het doel van het kort geding juist in het belang van de kwetsbare cliënten is geformuleerd.

Wanneer en op welke wijze heeft u vastgesteld dat deze kwetsbare groep cliënten – circa 100 – graag wenst dat zijn / haar persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de gemeente, die vervolgens andere instellingen zal gaan benaderen om deze mensen daar te herplaatsen?

Mede omdat in het krantenartikel wordt aangegeven dat het kort geding, volgens de rechter, gaat over de hoofden heen van een groep zeer kwetsbare mensen.

Brief college inzake Zeeuwse gronden

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel