Door Frances Oreel op 13 april 2016

Vluchtelingenopvang Zeeland – Vlissingen

De NRC schreef op 12 april 2016: ‘Gemeenten dragen onvoldoende nieuwe opvanglocaties aan en te weinig vluchtelingen met een verblijfsvergunning stromen door naar normale huisvesting. Ook als dit jaar veel minder vluchtelingen Nederland bereiken dan het kabinet in eerste instantie vreesde, zal dit tekort ontstaan. Dat verwachten het ministerie van Veiligheid en Justitie en opvangorganisatie COA.’

Veel gemeenten zouden te weinig doen. De PvdA-fractie heeft begin september 2015 een motie ingediend om concreet naar opvanglocaties uit te kijken in de gemeente Vlissingen. Deze motie is jammer genoeg niet overgenomen.

Inmiddels ligt er de opdracht van de Commissaris van de Koning aan alle Zeeuwse gemeenten om vóór 15 mei a.s. een aanbod te doen voor opvanglocaties. Het college van Vlissingen merkt op dat e.e.a. nu wel onder grote tijdsdruk staat, maar heeft een opvanglocatie aangewezen.

Als PvdA, landelijk en lokaal, spannen wij ons al geruime tijd in voor voldoende opvang. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente Vlissingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Met het voorstel voor een opvanglocatie neemt het college van Vlissingen, naar onze mening, zeker haar verantwoordelijkheid!

Eerder heeft Vlissingen in de Sporthal Baskensburg tijdelijke noodopvang geboden. Op dat moment goed en nodig, maar dat vluchtelingen steeds maar een paar dagen op een locatie konden blijven om dan vervolgens weer door te moeten reizen met de bus naar een andere tijdelijke noodlocatie, is geen wenselijk scenario. Als er een tekort aan opvangplaatsen ontstaat, zal de tijdelijke noodlocatie weer moeten worden ingezet, dat willen wij zeker helpen voorkomen.

Het college gaat in gesprek met de inwoners van Vlissingen, met name over de locatie, de inrichting en de procedure. Wij zullen daar uiteraard ook bij aanwezig zijn.

Wij zijn van mening dat het onderwerp ‘vluchtelingenopvang’ zich niet leent om politiek te bedrijven. Het gaat om het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Serieus hierover van gedachten wisselen vinden wij uiteraard wel belangrijk en zullen wij niet uit de weg gaan. We willen graag gezamenlijk de schouders er onder zetten.

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel