Door op 15 september 2013

Vlissingen dobbert

Vlissingen dobbert, maar popelt om door te varen. Ook de PvdA  heeft aangestuurd op vertrek van burgemeester Roep. Allerlei signalen en onderzoek brachten ons meteen tot de conclusie dat zijn positie onhoudbaar was. Ik kijk uit naar een burgemeester die op respectvolle manier sturing kan geven met oog voor wat Vlissingen nodig heeft.

Als PvdA-raadslid ben ik ook bezig met de zorg. De gemeente bepaalt binnenkort bij welke zorginstelling ze zorgtaken inkoopt  en wie nog zorg krijgt. Om goed in de gaten te houden waarvoor we staan heb ik me laten informeren door professionals. Zo heb ik stages gelopen bij Jeugdzorg en gesprekken gevoerd met het bestuur van zorginstellingen.

Wat betreft kansen van de nieuwe wijk Scheldekwartier hoor ik volop ideeën van zowel binnen als buiten het stadhuis. Ik pleit ervoor dat er naar de mogelijkheden gekeken wordt en een studie wordt gemaakt van de haalbaarheid van wijk, jachthaven en verplaatsing van de brug over het Dok .