Door Frances Oreel op 17 mei 2017

Vervolgvragen over Kringloopwinkel

Naar aanleiding van de beantwoording door het college van eerdere vragen over de sluiting van de Kringloopwinkel en diverse signalen heeft de PvdA-fractie de volgende aanvullende vragen bij het college van Burgemeester & Wethouders ingediend:

  1. Wanneer zijn / worden de medewerkers geïnformeerd over de herplaatsing. Op welke manier is er aandacht voor de medewerker, rekening houdend met de doelgroep WSW. Opgemerkt wordt dat er op dit moment signalen zijn dat er medewerkers zijn die nog niet weten waar zij op 1 juni a.s. aan toe zijn. Hoeveel medewerkers weten inmiddels waar zij per 1 juni a.s. aan toe zijn en wanneer zijn deze medewerkers op de hoogte gesteld en in hoeverre is rekening gehouden met de wensen? Hoeveel medewerkers weten nog niet waar zij aan toe zijn per 1 juni a.s.. Zijn er signalen dat het ziekteverzuim stijgt?
  2. Het huidige team van de Kringloopwinkel geeft de indruk dat zij als een hecht team samenwerken. Dit team zal uit elkaar gaan. Ook weer rekening houdend met de doelgroep, op welke wijze is hier aandacht voor. WSW-medewerkers hechten vaak aan stabiliteit. Is er nagedacht over begeleiding, nazorg.
  3. Veel medewerkers zijn in feite opgeklommen tot medewerker Kringloopwinkel. Wat zeker als groei kan worden gezien en ervaren. De aangeboden nieuwe functies kunnen die de ontwikkelde groei waarborgen, als zij binnen worden geplaatst en bijvoorbeeld worden ingezet als productiemedewerker. Op welke wijze wordt hier ondersteuning aan geboden. De medewerkers kunnen dit ervaren als stap terug, waardoor de motivatie daalt. Zijn daar signalen van?
  4. Hoe zijn / worden de medewerkers betrokken, al dan niet via gesprekken met OR-leden, bij deze voor hun ingrijpende verandering. Alle veranderingen binnen de Participatiewet hebben al voor onrust gezorgd. Deelt het college onze zorg, dat de beslissing om de Kringloopwinkel te sluiten en de medewerkers als team uit elkaar te halen en te herplaatsen extra onrust geeft. In hoeverre wordt de veilige werkomgeving van een SW-bedrijf gewaarborgd? En naar de toekomst toe, kan Orionis de doelgroep de nodige veilige werkomgeving met voldoende uitdaging blijven bieden?
  5. Tot slot een vraag over de bedrijfskosten. Welke kosten lopen voorlopig door. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de huur. Tot wanneer zijn er nog verplichtingen. Is er over nagedacht om niet zo’n abrupte sluiting te forceren, maar een geleidelijke sluiting van de Kringloopwinkel, zodat er samen met de medewerkers beter naar een geschikte werkplek gezocht kan worden.

Fractievoorzitter Frances Oreel

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel