4 februari 2014

Verkiezingskrant Vlissingen

Geen mitsen en maren, maar rechtuit zeggen waar het op staat en wat er moet gebeuren in de gemeente Vlissingen. Zo ziet het programma van de PvdA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen er uit. Voor de economische ontwikkeling van de gemeente moeten knopen worden doorgehakt. Het moet uit zijn met het gemeentebeleid van de afgelopen jaren van stoere praat, maar feitelijk niks doen met het Scheldekwartier.Van de PvdA mogen bezuinigingen niet eenzijdig worden afgewenteld op inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben, óók als het om sport en cultuur gaat. Lang niet alle partijen die meedoen aan de verkiezingen denken er zo over, of ze houden wijselijk hun mond! Lees er in de Verkiezingskrant PvdA Vlissingen meer over!