14 februari 2014

Standpunt Oost-Souburg

De Kanaalstraat, het Oranjeplein en de Paspoortstraat zijn de kern van de woon- en leefkwaliteit van Oost-Souburg.

Wat voor de stad Vlissingen geldt, geldt ook voor Oost-Souburg. De gemeente moet er met een uitgekiend stedenbouwkundig en planologisch beleid voor zorgen dat het dorp een goed, compact en aantrekkelijk winkelcentrum houdt.

Verkiezingsprogramma PvdA Vlissingen 2014-2018

Plaatje item Souburg