9 februari 2017

Sportvoorzieningen scholen Oost-Souburg

Vragen van de PvdA-raadsfractie aan het college van B&W over de sportvoorzieningen naar aanleiding van het raadsvoorstel Nieuwbouw Brede School Souburg-Zuid:

1. In het voorstel staat afstoten of slopen. Waaraan denkt het college bij afstoten?
2. De Van Duyvenvoorde is volgens het Copier-rapport de zaal met de hoogste bezettingsgraad binnen de gemeente, met competitiewedstrijden basketbal op vrijdagavond en op zaterdag. Wordt de nieuwe sportzaal in de Braamstraat geschikt voor competitiewedstrijden?
3. Komt er een kantine en tribune?
4. Kunnen alle huidige gebruikers van de gymzaal in de C.v.Perestraat en de Van Duyvenvoorde-zaal terecht in de nieuwe sportzaal?
5. In de haalbaarheidsstudie is alleen gekeken naar de verkeerssituatie rondom beide scholen. Hoe zit het met de verkeerssituatie / parkeermogelijkheden in de smalle Braamstraat?
6. Is de buurt blij als er tot ’s avonds laat en in het weekend gebruik wordt gemaakt van de zaal?
7. Waarom staat er in de conditiemetingrapportage niets over de sportzaal / gymzaal?