8 maart 2014

Op sport & cultuur kan en mag niet bezuinigd worden!

Als er één activiteit is waar veel mensen aan deelnemen, dan is het wel sport. Het gemeentebestuur moet voorwaarden scheppen dat iedereen, die dat wil, zijn of haar favoriete sport ook werkelijk kan beoefenen. De huren van kantines mogen niet te hoog worden, want dan wordt het sporten onbetaalbaar. Dit geldt in het bijzonder voor de jeugd. Jong geleerd is oud gedaan. Sport is gezond en het bindt mensen samen! Wanneer jongeren de contributie moeilijk kunnen betalen moeten zij een beroep kunnen doen op het Jeugdsportfonds.

Wat het gemeentebestuur op het oog heeft aan bezuinigingen op kunst en cultuur is buiten proportie. 80% wil het huidige bestuur ‘ombuigen’. Wanneer dit doorgaat komt het voortbestaan van het MuZEEum, Film by the Sea, de Cultuurwerf (straatfestival), de cultuureducatie, het gemeentearchief, enzovoorts in gevaar! Uit zichzelf brengen deze Vlissingse iconen te weinig op en andere sponsors worden steeds schaarser. De gemeente Vlissingen mag dit niet ten onder laten gaan. Een stad zonder vormen van kunst en cultuur is een dode rivier, armoedig voor de bewoners en onaantrekkelijk voor de bezoekers. Vlissingen heeft toeristen, nieuwe bewoners en bedrijven nu juist hard nodig!