28 maart 2014

Nieuwe raadsfractie

De raadsfractie van de Partij van de Arbeid bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jongstleden uit fractievoorzitter Barend de Lange, raadslid Frances Oreel en raadslid Youssef Bouziani. De definitieve uitslag liet even op zich wachten omdat de PvdA een hertelling van de stemmen had gevraagd. Dat werd gedaan omdat er maar met één stem verschil een restzetel naar een andere partij zou gaan. Na hertelling bleek dat niet de Partij Souburg-Ritthem, maar de PvdA recht had op deze restzetel. Deze zetel ging overigens naar één van PvdA-kandidaten uit Oost-Souburg: Youssef Bouziani.