Door Frances Oreel op 29 februari 2016

Meldpunt GGZ Zeeland

De PvdA-raadsfracties van Terneuzen en Vlissingen hebben in 2015 brede steun gezocht bij de Zeeuwse Statenfractie en de Tweede Kamerfractie voor het behoud van een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) binnen het algemeen ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen en ADRZ Vlissingen. De sluiting van de PAAZ-afdelingen is niet kunnen worden tegengehouden. Wel is door betrokken partijen toegezegd dat er gemonitord wordt hoe de zorgveranderingen verlopen. Om goed op de hoogte te blijven van wat er leeft in de Zeeuwse samenleving op het gebied van geestelijke gezondheidszorg heeft de PvdA Zeeland dit meldpunt GGZ Zeeland opgericht. Laat van via het contactformulier van u horen!

Hierom is het meldpunt GGZ Zeeland opgericht:

  1. Er ontbreekt een adequate klinische opvang in de Zeeuwse regionale ziekenhuizen voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld in crisis.
  2. Door het ontbreken van een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) of PMU (Psychiatrische Medische Unit) in de regionale ziekenhuizen kan er onvoldoende, snelle klinische hulp geboden worden aan mensen met een acuut ernstig psychiatrisch ziektebeeld (onder andere delier, psychose, suïcidale neigingen).
  3. De IHT (Intensive Home Treatment) kan niet bij elke patiënt toegepast worden.
  4. Patiënten kunnen bij instellingen terecht komen die niet ingericht zijn op adequate behandeling of opvang.
  5. Mantelzorgers en patiënten krijgen extra financiële druk door reis- en tolkosten.
  6. Bij het meldpunt GGZ Zeeland kunnen patiënten en mantelzorgers niet alleen klachten en misstanden melden, maar ook aanbevelingen doen.
  7. Meldingen dienen de komende jaren als input voor het verbeteren van de psychiatrische zorg in regionale gebieden.
Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel