Koffieochtend over woonruimte en leefbaarheid

Door Esther Baaijens op 24 oktober 2018

Zaterdagochtend 27 oktober 2018 houdt de Partij van de Arbeid een inloop-koffie-ochtend in café ‘Marcus’ aan de Oude Markt 20 in Vlissingen. Dit is het vaste plekje van de PvdA Vlissingen op iedere laatste zaterdagmorgen van de maand.

Het thema van deze morgen is ‘De staat van Vlissingen’. Het gaat hier vooral om de leefbaarheid in de buurten en wijken. Uiteraard kunnen zaken als de omgeving, de maatschappelijke voorzieningen, het groen of het verkeer besproken worden, maar we zijn vooral benieuwd naar de woonsituatie. Zijn er voldoende woningen en voor welke categorie en waar is behoefte aan? Ervaart u overlast of draagt u actief bij aan de leefbaarheid van uw buurt, wijk of dorp?

De PvdA Vlissingen nodigt u van harte uit om hierover met ons in gesprek te komen. U bent welkom om tussen 10.00 en 12.00 uur langs te komen en tevens te proeven van de vele soorten koffie, thee en gebak in café ‘Marcus’. Fractie- en bestuursleden zijn uiteraard aanwezig voor uw vragen, suggesties en / of opmerkingen.

Wij hopen u zaterdag te mogen begroeten!