Klijnsma-gelden juist besteed?

Door Frances Oreel op 9 januari 2018

Op 21 december 2017 heeft wethouder Sem Stroosnijder (SP) alle stukken aan de raad toegezegd die betrekking hebben op de zogenaamde Klijnsma-gelden. Met name gaat het om brieven waaruit zou blijken dat de interpretatie van de wijze van besteden, zoals in Vlissingen wordt toegepast, wordt toegestaan en daarmee voldoende tegemoet komt aan de bedoeling van deze extra middelen. Dit is ongeveer de strekking van de woorden van de wethouder. Voor zover de PvdA-fractie kan nagaan hebben de Vlissingse raadsleden de stukken nog niet ontvangen. Hierbij het verzoek om deze zo spoedig mogelijk te verstrekken.

Waarom?
Het vorige kabinet stelde 100 miljoen euro extra beschikbaar om er voor te zorgen dat ieder kind mee kan doen. Die zijn bedoeld als extra steun voor kinderen uit armere gezinnen, zodat ook zij kunnen sporten, naar muziekles kunnen, etc, maar komen op veel plekken niet bij deze kinderen terecht. Dankzij een petitie van kinderen uit Barendrecht ondersteund door de Jonge Socialisten en fractievoorzitter Reshma Roopram van de PvdA, begint dit breed de aandacht te krijgen. Het wegmoffelen van deze gelden is schrijnend en PvdA Barendrecht heeft dit dan ook actief opgepakt om daar inzicht in te krijgen. En het speelt in meerdere gemeenten! Tweede Kamerlid Gijs van Dijk heeft daarom een debat aangevraagd over dit onderwerp, voor januari. Om goed beslagen ten ijs te komen, is aan alle PvdA-fracties in de gemeenteraden gevraagd hierover te rapporteren aan de Tweede Kamerfractie.

Graag willen wij onze Tweede Kamerfractie zo goed mogelijk informeren. De toegezegde stukken over dit onderwerp zijn hiervoor van belang. Wij willen zo goed mogelijk de stand van zaken in Vlissingen meegeven voor het debat in de Tweede Kamer. Ons doel is, als blijkt dat de gelden in Vlissingen niet bij de kinderen terecht komen, met elkaar er voor te zorgen dat dit misbruik op alle niveaus aan de kaak gesteld wordt.

 

 

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel