11 februari 2016

Jaarverslag 2015 van PvdA Ombudsteam Walcheren

2015 was voor het PvdA Ombudsteam Walcheren alweer het vierde jaar van haar bestaan. Het PvdA Ombudsteam Walcheren is een samenwerking tussen de drie Walcherse PvdA-afdelingen: Vlissingen, Veere en Middelburg. Elke afdeling leverde tot nog toe drie leden voor het Ombudsteam. In 2015 is er sprake geweest van enig verloop in de leden van het Ombudsteam, maar begin 2016 waren we gelukkig alweer behoorlijk op sterkte.

Afgehandelde vragen
Er zijn in het afgelopen jaar een 6-tal vragen in behandeling genomen. Daarmee is 2015 een gemiddeld jaar geweest voor het Ombudsteam. De binnengekomen vragen gingen over de volgende onderwerpen:
– Recht op uitkering bij terugkeer uit het buitenland.
– Gebrek aan samenwerking tussen hulpverleners.
– Wateroverlast in de Bloemenlaan (Vlissingen).
– Loonbeslag op een uitkering van Orionis, zonder berekening van beslagvrije ruimte.
– Het verdwijnen van de blauwe envelop.
– De bezwaartermijn van 22 weken bij het CIZ voor zorgindicatie.

De kwestie van de blauwe envelop is, omdat het hier een landelijke kwestie betreft, doorgegeven naar het landelijke Ombudsteam . De CIZ-bezwaartermijn van maar liefst 22 weken was voor de mevrouw in kwestie heel vervelend. Deze termijn werd als veel te lang ervaren, en het Ombudsteam was daar van harte mee eens. Er werd contact gelegd met het landelijke Ombudsteam hierover, er zijn vervolgens vragen gesteld aan staatssecretaris Van Rijn door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Het Ombudsteam Walcheren heeft daarnaast contact opgenomen met het CIZ en aangedrongen op spoed. Of het mede daardoor komt weten we niet zeker, maar de kwestie is uiteindelijk nog redelijk snel opgelost en naar volle tevredenheid van de familie.

Het Ombudsteam heeft verder ook veel aandacht besteed aan de ‘keukentafel-gesprekken’ m.b.t. de thuiszorg. In elk van de drie betrokken gemeentes werden deze weer anders uitgevoerd. De gemeente Vlissingen had daarbij onze grootste aandacht. Door de PvdA gemeenteraadsfractie is daar veel aandacht voor gevraagd. Uiteindelijk hoefde het Ombudsteam daardoor niet in actie te komen.

Publiciteit
Over de zaak van de erg lange CIZ-bewaartermijn is door het Ombudsteam een artikel geschreven in het afdelingsblad van de afdeling Middelburg, de Rode Jet. De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) gaf aanvankelijk ook aan over deze kwestie een artikel te willen schrijven. Ook de betrokken familie zege medewerking toe aan dit artikel. Ondanks de toezegging van de PZC gebleven en is het betreffende artikel er helaas nooit gekomen.

Verwachtingen voor 2016
In januari zijn alweer twee nieuwe vragen binnengekomen. Het lijkt erop dat mensen de weg naar het Ombudsteam steeds beter weet te vinden. Bekendheid en publiciteit genereren blijft echter een aandachtspunt voor het Ombudsteam. Het kan nog steeds beter. We hebben inmiddels Ombudsteam-visitekaartjes laten drukken. Makkelijk om aan iemand te geven of ergens achter te laten. Naast onze flyers, geeft dit ons weer een extra middel om bekendheid te creëren.

Caroline Diepeveen