5 februari 2014

Werkbezoeken over zorg dichterbij

Kijken hoe het in samenleving er echt aan toegaat. Dat is precies de reden voor onze werkbezoeken. Maandag 3 februari jl. zijn we met gemeenteraadsleden, wethouders, aspirant gemeenteraadsleden en Tweede Kamerlid Loes Ypma  gaan kijken bij ‘De Egelantier’ in Oostkapelle en ‘Porthos’ in Vlissingen.

Bij ‘De Egelantier’ hebben we geproken met de directeur van SVRZ en de locatiemanager, maar ook met de bewoners en medewerkers. Een mooie inkijk hoe het er aan toe gaat.  ‘De Egelantier’ laat goed zien hoe je zorg en ouderen die zelfstandig willen blijven wonen kan combineren.

Bij ‘Porthos’ in Vlissingen spraken we over gecoördineerde hulp, de één loketfunctie en de uitdagingen van hulpverleners die soms over eigen domeinen moeten kijken.  Hier is nog een weg te gaan, maar aan enthousiasme en wil geen gebrek!

De dag werd afgesloten met een debat over de zorg dichterbij en hoe de toekomst van de zorg eruit kan zien. Iets waar we als samenleving bij zijn en als politiek namens de samenleving richting aan geven. Een inspirerende dag.

Zelandusdebat 03-02-2014Zelandusdebat (03-02-2014) 3Zelandus (03-02-2014) 2