Begrotingsbehandeling 2018

Door Frances Oreel op 10 november 2017

We naderen nu het einde van deze raadsperiode en wat kunnen we dan nog. Wij zijn van mening dat het juist nu van belang is dat we de geest scherpen en ons afvragen welke kant we willen op gaan. Dat doen we – gezien de tijd – voor een aantal opvallende onderwerpen uit de begroting. Dit college geeft deze begroting een teneur van overwinning mee. Immers zij stellen dat het hard werken was, maar dat Vlissingen er weer bovenop is / komt… we draaien zelfs winst! De PvdA is van mening dat er veel anders en vooral beter kan! Het standpunt van de PvdA blijft dat we – consequent – tegen een begroting stemmen met deze lijn.

Waarom?
We zien in de meerjarenbegroting dat de lasten alleen maar dalen en flink ook, en de baten nemen toe. 2018 wordt nog als laatste jaar afgesloten met een negatief saldo. Dat komt wel heel erg in het straatje van: “Wij hebben het opgelost” en nu kan een ander het alleen maar verprutsen! Als een wilde bezuinigen, zonder dat de mensen die het moeten doen worden betrokken, is niet hoe de PvdA het graag ziet. Hoe staat het dan met de Walcherse samenwerking? Die wordt niet genoemd. Walcherse samenwerkingen als Orionis en Porthos zullen weer organisaties moeten worden waar de burgers vertrouwen in kunnen hebben. Dit vraagt vooral gedegen bestuurlijke samenwerking. Er lijkt vooral sprake te zijn van politiek gekissebis. Wat wij erg onprofessioneel vinden van de overheid.

Orionis
Veel en mooie plannen, maar die zijn we nu wel gewend en ze hebben allemaal hetzelfde resultaat: we redden het niet. Wordt het niet eens tijd voor een duurzame oplossingen, die financieel haalbaar zijn? Daarbij hebben wij nog steeds grote moeite met de sluiting van de Kringloopwinkel, de onderbouwing vinden wij niet passen bij een bedrijf met zo’n grote maatschappelijke betekenis.

Armoedebeleid
Daar zal een analyse op worden losgelaten. Fijn, wij zijn nog steeds benieuwd wat de uitkomst is. En wat er nu concreet gedaan gaat worden. En dan het minimabeleid. Vastgesteld wordt dat er toch wel heel veel mensen een beroep op moeten doen. Nou, dan ligt voor de PvdA de oplossing niet in het terugbrengen van het budget tot onder dat van 2016, maar juist in het verhogen daarvan!

Sport
Daarin volhardt dit college ook en niet bepaalt in sportieve zin, want dan zou worden aangeven dat de bezuinigingen op deze tak van sport niet reëel zijn. U geeft het zelf aan: “Er ligt nog een financiële uitdaging voor de jaren 2017 en 2018”. De term O&O is daarbij wel degelijk relevant. Als in: Onhaalbaar & Onsportief wel te verstaan! En dan de uitkomsten van het Newae rapport: De adviezen worden uitgevoerd? Dat zal de inclusiviteit van de Vlissingse samenleving nog verder terugdringen.

Sociaal domein
Er wordt een integrale nota sociaal domein opgesteld: Wij hopen dan toch dat daar veel aandacht komt voor de verschillende doelgroepen. Een dan niet volgens de geijkte standaard van allochtoon en niet-allochtoon, maar meer in de lijn van risico’s. Deze knip belicht veel meer de leefbaarheid in de diverse wijken.

Lerende Stad
U heeft hierin een mooi streven, maar stopt daar waar u geen wettelijke taak heeft. Wat denkt u dan van de maatschappelijk taak? Als voorbeeld de onderwijsbegeleiding. Jammer dan als jij meer talent hebt ‘klein kind’…. het is geen wettelijke taak voor ons.

Campus Zeeland
Die wordt ter harte genomen. En waarom ook niet? Het gaat immers om het agglomeraat Vlissingen-Middelburg en wat maakt het dan uit dat Middelburg er veel meer bij wint dan Vlissingen? De Hogeschool Zeeland zit toch rotsvast in Vlissingen of toch niet? Zien we niet een deel van de opleidingen vertrekken? En loopt de zeevaartschool hetzelfde risico? Of sorteert u voor op een gemeente Walcheren? Wil Vlissingen dan werkelijk alleen maar ondersteunend zijn en niet ook wel een beetje leidend?

Ruimtelijke ontwikkeling
Uiteraard zien wij graag ontwikkelingen op het Scheldeterrein. Wel maken wij ons zorgen over het positieve beeld wat het college schetst. De verbouwing van de Zware Plaatwerkerij is hopelijk een eerste stap tot verdere ontwikkeling. Zo komen de Timmerfabriek en de Machinefabriek nog steeds niet uit de huidige fase. Wij zouden graag een professionelere en creatievere aanpak zien. De nieuwe Omgevingswet, die 26 wetten terugbrengt tot 1 wet, biedt mogelijkheden en dient daarom goed en tijdig geïmplementeerd te worden. Wij maken ons ook zorgen over het uitblijven van een akkoord over de woningmarkt op Walcheren. Hoewel de rol van anderen in dit dossier meespelen, leeft de overtuiging kennelijk dat de Vlissingse houding passend is. Wij willen geen onderdeel uitmaken van de plannen van anderen, maar uitvoering geven aan ons eigen plan! Tja, dat kan een standpunt zijn.

Terug naar het begin
Dit was een voorproefje van hoe de PvdA de geest wil scherpen en stelt dat we echt een andere kant op willen gaan, dan deze begroting als richting aangeeft.

Fractievoorzitter Frances Oreel

Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel