18 februari 2014

Barend: “Kanaal is geen scheidslijn.”

Op 17 februari jongstleden organiseerden Scoop Zeeland en de PZC een verkiezingsdebat in strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen. Namens de Partij van de Arbeid was lijsttrekker Barend de Lange letterlijk en figuurlijk van de partij.

Barend de Lange wees er op dat de PvdA al jaren wijken en buurten in Vlissingen en Oost-Souburg bezoekt om van de inwoners daar te horen wat er leeft in hun directe omgeving. Deze wijkbezoeken zijn voor de raadsleden een belangrijke manier van informatie inwinnen en is een activiteit die dus niet alleen in verkiezingstijd wordt gehouden. Barend de Lange: “Het hele jaar door zoekt de PvdA de inwoners op en gaan we bij instellingen, bedrijven en verenigingen langs op werkbezoek. Op die manier doen wij inspiratie op en maakt dat de PvdA op basis van breed opgedane kennis voorstellen kan doen en besluiten kan nemen in de gemeenteraad.”

Er waren ook wonderlijke opmerkingen te horen. Tijdens het debat klopte de Lokale Partij Vlissingen (LPV) zichzelf op de borst dat het de afgelopen vier jaar dankzij hun allemaal prima was verlopen in Vlissingen. Dat PvdA-wethouder Piet Polderman zonder reden uit het college werd gewipt en dat burgemeester René Roep (CDA) en wethouder Jacques Damen (VVD) met hun vingers in de gemeentelijke suikerpot hadden gezeten deed er kennelijk niet meer toe.

Het roeren van de lokale trommels verbaasde de lijsttrekker van de PvdA. Barend de Lange: “Het Kanaal door Walcheren is voor ons, in tegenstelling tot de lokale partijen, geen scheidslijn. De PvdA is er voor de héle gemeente en dus voor alle inwoners. Vandaar dat op de lijst van de PvdA kandidaten uit alle delen van onze gemeente staan.”