Door Frances Oreel op 21 oktober 2016

Wat gebeurde in Vlissingen na opheffen MEE Zeeland?

Uit signalen die ons bereiken uit het werkveld blijkt dat er veel onrust is na het opheffen van MEE Zeeland. De taken van deze organisatie zijn ondergebracht bij MWW en Porthos. Door het opheffen van MEE Zeeland hebben wij zorg of mensen met een beperking (verstandelijk, autisme, zintuiglijk / lichamelijk) nog steeds kunnen beschikken over de functie, kennis en deskundigheid die eerder door MEE Zeeland werd aangeboden. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de volgende aspecten:
1. Voor mensen met een beperking waren er vanuit MEE Zeeland gespecialiseerde onafhankelijke cliëntondersteuners.
2. Er werden preventieve activiteiten aangeboden, zoals onder andere ouder- en partnergroepen. Doel daarvan was om problemen vroegtijdig te onderkennen of te voorkomen.

De PvdA, GroenLinks en de SP hebben hierover de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

 1. Op welke manier heeft u de functie, kennis en deskundigheid van de onafhankelijke cliëntadviseurs van MEE Zeeland belegd bij andere organisaties?
 2. Hoe is deze kennis en deskundigheid geborgd binnen
  a. Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) en
  b. De gebiedsteams van Porthos?
 3. Wat gebeurt er nog op het gebied van preventie?
 4. Op de site van MWW is geen omschrijving te vinden voor de doelgroep die voorheen bij MEE terecht kon. Waarom niet? Wilt u zich inzetten om dat zo snel mogelijk aan te passen?
 5. Is het college bereid onderzoek te doen naar de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning binnen Walcheren voor Elkaar? En zo ja, wanneer kunnen wij daarvan het resultaat zien?
 6. Nu de gebiedsteams zich focussen op midden en hoog risico lijkt dat afschaling naar het basisteam MWW de oplossing is. Is het college het met ons eens dat hierdoor de beoogde continuïteit in gevaar komt, zoals bedoeld in het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?
 7. Is er al eens onderzoek gedaan naar de tijd die registratie in beslag neemt? Uit signalen blijkt dat administratieve handelingen veel tijd in beslag nemen die niet ingezet kunnen worden voor zorg.
Frances Oreel

Frances Oreel

Gerbrandystraat 55 4384 NC Vlissingen Mijn naam is Frances Oreel. Tot mijn 18e  jaar heb ik op Souburg gewoond en daarna in Vlissingen. Ik ben gehuwd en heb een zoon. Ik heb een eigen bedrijfje in begeleiding, coaching en advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ben bezig om dit uit te breiden met

Meer over Frances Oreel