31 juli 2015, om 16:00, De Kwikstaart | De Kwikstaart

Presentatie 700 jaar bouwen in Vlissingen

Ook het afdelingsbestuur Vlissingen levert haar bijdrage aan ‘Vlissingen 700’ met een historisch programma en u bent hierbij uitgenodigd. Ook introducees zijn van harte welkom. Het programma bestaat uit 3 onderdelen.

Deel 1 op 31 juli: presentatie 700 jaar bouwen in Vlissingen
Op vrijdagmiddag 31 juli houden we een presentatie van 700 jaar bouwen in Vlissingen. Diverse hoogtepunten uit de Vlissingse architectuur zullen belicht worden, maar ook minder bekende gebouwen en plekjes zullen aan de orde komen en aan enkele Souburgse monumenten zal aandacht worden besteed. De presentatie wordt gehouden door Ronald den Broeder, secretaris van de afdeling en bouwhistoricus. De presentatie begint om 14.00 uur in welzijnscentrum De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 te Oost-Souburg. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het programma duurt tot circa 16.00 uur.