Kinderverkiezingen

16 maart 2018, Vlissingse basisscholen | Vlissingse basisscholen

De gemeenteraad van Vlissingen wil, In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart 2018, de leerlingen van groep 8 van de Vlissingse basisscholen betrekken bij de lokale
democratie.

Om de leerlingen bij de verkiezingen te betrekken is een brief naar alle basisscholen (en
leerlingen groep 8) in Vlissingen gestuurd. De gemeenteraad biedt aan een inhoudelijke les over
de verkiezingen te geven en gaat in gesprek met de leerlingen van groep 8.

Ook komt de gemeenteraad op 16 maart met een mobiel stembureau langs alle (deelnemende)
basisscholen in Vlissingen. Hier kunnen de leerlingen hun stem uitbrengen. De uitslag van deze
verkiezingen wordt nadien officieel bekend gemaakt door de burgemeester van Vlissingen.