27 juni 2016, om 19:30

Fractievergadering

Wanneer u een fractievergadering wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht uzelf vooraf aan te melden bij één van de fractieleden.