10 januari 2017, om 19:30, Ambonzaal gemeentehuis | Ambonzaal gemeentehuis

Fractievergadering

Wanneer u een fractievergadering wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht uzelf vooraf aan te melden bij één van de fractieleden.