23 mei 2016, om 19:30, Trouwzaal in stadhuis | Trouwzaal in stadhuis

Fractievergadering

Wanneer u een fractievergadering wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht uzelf vooraf aan te melden bij één van de fractieleden.